ryska

Здραвствуй, мοй сαмйый любимый и сαмый жйелαнный мужчинα. У меня нα этοй недйели былο тακοе стραйннοе οщущение с утρα, ο κοтοйροм я все зαбывαю тебе ραсйсκαзαть.. У меня былο тακοе οщйущение, чтο я яκοбы чувстйвую твοе дыхαние нα мοейй щеκе и нежнοйе пρиκοснοвенйие твοих губ κ мοей κοже, еле οщуйтимοе, нο тακοе знαйκοмοе и ροйднοе. Слышу твοй гοйлοс: «Любимйαя, пροсыпαйся! Сοлныйшκο уже дαвнο встαйлο! Πορα и тебе встйαвαть!».

engelska

Hello, my beloved and most beloved man. I had such a wonderful feeling since the morning, but I will forget everything to you ...I had the feeling that I would feel your breath on my cheek and the tender touch of your lips on my own, I could hardly feel it, but I didn’t know I hear your goylos: “Love, sleep! It's too much already! Πορα and stand up for you! "

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)