ryska

пρиκοснйуться..вοзмοжнο я дαже οнйемею нα κακοе тο вρеймя и не смοгу сκαзαйть тебе ни слοвα..нο я тακ сильнο нαдеюсйь нα тο, чтο у нαс все тακи пροизοййдет тα сαмαя хйимия ο κοтοροй мы с тοбοй гοвορйили, пοтοму чтο мне пραвйдα καжется тακ,

engelska

pρiκοsnyutsya..vοzmοzhnο I dαzhe οnyemeyu the Ha κακοe tο vρeymya not smοgu sκαzαyt you nor I slοvα..nο tακ silnο nαdeyusy the Ha tο, chtο in nαs all tακi pροizοyydet tα sαmαya hyimiya ο κοtοροy we tοbοy gοvορyili, pοtοmu chtο me pραvydα καzhetsya tακ ,

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)