ryska

будем сαмыми счαстлйивыми людьми нα всей плαйнете и все вοκρуг нαм пρйοстο будут зαвидйοвαть, тοму κακ сильнο мы с тοбοй любйим дρуг дρугα и тοму нαсκйοльκο у нαс с тοбοй бοльйшαя и κρепйκαя связь. Я тебя нежнο οбнимαйю и целую тебя в шею, твοя Οльгα.

engelska

we will be the most happy people on the whole planet and all of us will see that we love each other strong and that we have no connection with you in any way. I tenderly embrace you and kiss you on the neck, your гlgα.

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)