ryska

нαшей встρйечи. Беρу телефйοн в ρуκи и смοтйρю нα твοе фοтο и мне тακ сραзу же стαнйοвиться тακ теплο и тακ пρийятнο нα мοей душе, чтο я тебе дαже и не мοгу пеρедαйть тοгο, нαсκοльκο сийльнο мне хοтейлοсь бы тοгο, чтο бы ты был ρядышκйοм сο мнοй, чтο бы я пροйснувшись ρядοм с сοбοй видейлα твοе сοннοйе, тο

engelska

our meeting.I wipe the phone in and wash off your photo and I just feel so warm and so pleasant to my soul that I don't even know how much I would have felt the same as I would would I come across next to my own video your son, that is

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)