ryska

492. У1rg1еhеелпоо Heiпrieh. Иревиущесхвевво паразвты совы (гаража®r ку¬кыов). Иыаго ни минуте. — 13 видов. 3) ррΡ Лабвыер орбиты ввр облилверху с белыии пятамв во пертвве. 2(3). у с большим белым пленом аа тшюигтг пажлое окно орлом (у д ввогдв вегверхь) ширины лба (рве. 29Р, 12)ВНогв вервые, у д топлив

engelska

492. Y1rg1eheelpoo Heiprieh. Owl parasites (garage®r cu¬kyov). Not a minute. - 13 types. 3) rrΡ Labvyer orbit vvr poured over from the white heels in the pertvve. 2 (3). y with a large white captivity aa tshuigtg flickering window eagle (at d vogdv vegverh) forehead width (ditch. 29Р, 12) vnogv for the first time, at d fuels

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)